• +381 (0) 22 342 259
  • +381 (0) 22 342 259
  • office@sun-dunav.rs


Logistika

Logistički sistem za etiketiranje

Sa Bizerba logističkim sistemima za označavanja za proizvodnju, skladišta i distribucij prpizvoda, kartonske kutije i kutije različitih materijala, oblika i veličina mogu se označiti sa svim postojećim tehnologijama. Laka i efikasna integracija unutar logističkih transportnih sistema i sistema podataka.

Težinski sistemi sa merenjem zapremine

Dizajnirani za merenje svih podataka (volumen, masa, identifikacija) pošiljki namenjenih za slanje preko kurira ili paket servisa, nezamenjivi u logističkim centrima.