• +381 (0) 22 801 005
 • +381 (0) 22 801 006
 • office@sun-dunav.rs

Podrška

Sun&Dun.a.v. je tu da Vam pomogne!

Naš stručni tim Vam stoji na raspolaganju za:
 • planiranje mernih mesta u proizvodnom pogonu,
 • savet prilikom izbora mernih uredjaja,
 • logističku podršku za projekat funkcionalnosti mernih sistema.
Dizajn štampe etiketa:
 • funkcionalno osmišljavanje forme etiketa,
 • izrada forme etikete po zahtevu i potrebama korisnika,
 • logistička podrška u izradi formi etiketa koje će obezbediti sledljivost toka robe,
 • obuka za samostalnu upotrebu programa BLD (Bizerba Label Designer).
Naš konsultantski tim, Vam stoji na raspolaganju za:
 • logističku podršku pri uvodjenju označavanja robe putem bar koda,
 • adekvatan izbor strukture bar koda za označavanje proizvoda, kako na pojedinačnim pakovanjima, tako i na transportnim pakovanjima,
 • logističku podršku pri vodjenju evidencije o sledljivosti robe,
 • omogućavanje vodjenja sledljivosti robe u dva smera (od sirovine ka gotovom proizvodu, i od gotovog proizvoda ka sirovini),
 • kreiranje izveštaja vezanih za sledljivost robe: kada je neki artikal proizveden, od koje sirovine je proizveden, kada i kome je isporučen, gde se sve nalaze preostale količine tog proizvoda...
U zavisnosti od vrste delatnosti klijenta, naš stručni tim nudi pomoć u vodjenju magacinskog poslovanja. Pre svega u:
 • validnom prikazu stanja magacina,
 • izradi izveštaja za stanje zaliha po raznim kriterijumima (vrsta robe, starosti robe, ....),
 • pružanju logističke podrške u vodjenju funkcionalnosti Vaših magacina po sistemu FIFO (First In – First Out),
 • u izradi softverskih aplikacija, koje olakšavaju uvid u poslovanje, i koje pomažu u unapredjenju poslovanja.
U zavisnosti od vrste delatnosti klijenta, naš stručni tim nudi pomoć u izradi merno-akvizicionih sistema. Pre svega u:
 • uspostavljanju logističkog prikupljanja izmerenih podataka,
 • osmišljavanju informacionog sistema koji daje validne informacije u raznoobraznim izveštajima,
 • izradi softverskih aplikacija, koje olakšavaju uvid u poslovanje, i koje doprinose unapredjenju poslovanja.
Naša servisna služba nudi:
 • instalaciju i puštanje u rad novih uredjaja,
 • obuku za upotrebu i programiranje uredjaja,
 • obuku za održavanje uredjaja, kako bi oprema funkcionisala besprekorno,
 • održavanje opreme u vidu preventivnih servisa, kroz paušalno održavanje na periodičnom nivou (mesečno, tromesečno, ...). Ovaj vid održavanja pruža niz pogodnosti: odziv servisera u veoma kratkom vremenskom intervalu, prioritet u servisiranju, povoljnije cene rezervnih delova, ...
 • održavanje opreme u vidu korektivnih servisa, po pozivu korisnika,
 • organizovanje servisne obuke, u fabričkom edukativnom centru u Balingenu (Nemačka).

U našem magacinu se nalazi lager rezervnih delova koji pruža mogućnosti za veoma brzu zamenu, kako potrošnih, tako i havarisanih delova.

Naše mobilne servisne službe su opremljene sa znatnom količinom rezervnih delova, tako da su osposobljene za veoma brzo otklanjanje neispravnosti u radu uredjaja. U saradnji sa našom servisnom službom, omogućujemo Vam da napravite svoj mini lager rezervnih delova, za one delove koji su laki za zamenu i ne iziskuju prisustvo stručnog osoblja.

Rezervni delovi se dostavljaju putem brzih poštanskih dostava, ili direktno od strane naših servisera.